backtop

Giá trị tài sản ròng là gì? Công thức tính Net Worth chuẩn nhất hiện nay

Nguồn lực tài chính là yếu tố tác động mạnh mẽ đến sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các chỉ số về tài chính luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Trong số đó, giá trị tài sản ròng được xem là một trong những số liệu đặc biệt quan trọng đối với sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Vậy khái niệm Giá trị ròng của là gì? Cùng PharMarketing tìm hiểu ngay trong bài viết sau nhé!

Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá Trị Tài sản ròng (Net Worth) được hiểu là tổng tài sản của một cá nhân hay tổ chức bao gồm tất cả tài sản tài chính và tài sản phi tài chính trừ đi tài sản nợ - giá trị của tất cả khoản nợ chưa thanh toán. 

Giá trị tài sản ròng là gì?
Giá trị tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng được xem như vốn cổ đông hay tài sản thuần trong mỗi doanh nghiệp. Tài sản ròng cũng là một giá trị quan trọng để đo lường về mức vốn mà doanh nghiệp đang sở hữu.

Các hình thức tài sản ròng và ý nghĩa

Giá trị ròng có thể được áp dụng cho các cá nhân, công ty, lĩnh vực và thậm chí cả quốc gia với nhiều sự khác nhau như sau:

Giá trị tài sản ròng cá nhân

Giá trị tài sản ròng cá nhân đơn giản là giá trị còn lại sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả từ tài sản. Giá trị tài sản này chịu sự tác động tích cực từ các tài sản vô hình như bằng cấp, giáo dục hay ngoại ngữ của cá nhân đó.

Các khoản nợ bao gồm thế chấp, số dư thẻ tín dụng, khoản vay ngắn hạn và khoản vay mua đồ dùng. Trong khi đó, tài sản của một cá nhân bao gồm séc và tiền tiết kiệm, giá trị của chứng khoán,cổ phiếu hoặc trái phiếu, giá trị tài sản thực… Bất cứ thứ gì còn lại sau khi bán toàn bộ tài sản và trả hết nợ cá nhân sẽ được xem là giá trị ròng.

Giá trị tài sản ròng của một công ty

Trong kinh doanh, giá trị ròng được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông. Trong đó, bảng cân đối kế toán còn được xem là báo cáo giá trị ròng. Giá trị vốn chủ sở hữu của công ty được tính bằng giá trị của tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Lưu ý rằng các giá trị trên bảng cân đối kế toán của công ty cho thấy chi phí lịch sử hoặc giá trị sổ sách, không phải giá trị thị trường hiện tại.

Các nhà cho vay xem xét kỹ lưỡng giá trị ròng của một doanh nghiệp để xác định xem tình trạng tài chính của doanh nghiệp này có ổn không? Nếu tổng nợ phải trả vượt quá tổng tài sản, những nhà đầu tư hay người cho vay có thể do dự vào khả năng chi trả của doanh nghiệp đó.

Một công ty có lợi nhuận ổn định sẽ ghi nhận giá trị ròng hoặc giá trị sổ sách tăng lên miễn là những khoản thu nhập này không được sử dụng để phân phối cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Thông thường trong doanh nghiệp, nếu giá trị sổ sách tăng thường sẽ đi kèm với sự gia tăng giá trị giá cổ phiếu của công ty đó.

Giá trị tài sản ròng chính phủ

Tất cả tài sản và nợ trong bảng cân đối kế toán cũng có thể được xây dựng cho  Chính Phủ. Trong đó, Net Worth sẽ là thước đo thể hiện sức mạnh tài chính của Chính phủ đó.

Giá trị tài sản ròng chính phủ
Giá trị tài sản ròng chính phủ

Giá trị tài sản ròng quốc gia

Net Worth của 1 quốc gia được tính bằng tổng giá trị ròng của: tất cả các công ty, cá nhân cư trú tại một quốc gia, tài sản ròng của chính phủ. Giá trị này sẽ cho thấy nguồn sức mạnh về mặt tài chính của một quốc gia như thế nào.

Giá trị tài sản tài chính và phi tài chính trừ đi nợ của 1 đất nước chính là giá trị tài sản ròng của quốc giá. Thực chất nó chính là khoản bao gồm tài sản ròng cá nhân + tài sản ròng công ty + Tài sản ròng của Chính Phủ. 

Đây được xem như thước đo để xem sự lớn mạnh, tài chính của một đất nước, những đất nước có tài sản ròng thấp, nợ công cao thường bị đánh giá về nền kinh tế yếu kém cũng như chất lượng đời sống người dân khó khăn.

Giá trị tài sản ròng đối với chứng khoán

Giá trị tài sản ròng chứng khoán là một bộ phận của tổng tài sản trong tài sản của một cá nhân, công ty hay doanh nghiệp. Chứng khoán cũng được xem là một tài sản, đại diện cổ phiếu của một công ty, nếu cá nhân sở hữu chứng khoán thì đó là tài sản cá nhân còn doanh nghiệp sở hữu thì đó là tài sản của doanh nghiệp.

Cách tính giá trị tài sản ròng

Có rất nhiều yếu tố giúp định giá doanh nghiệp. Giá trị ròng được xem là cơ sở đầu tiên để xác định giá trị của công ty trước các nhà đầu tư hay người cho vay.  Để tính toán giá trị ròng của mình, bạn phải cộng tất cả những thứ mà bạn sở hữu (tài sản tài chính) và trừ đi các khoản vay và nợ (nợ phải trả tài chính).


Giá trị ròng = Những gì bạn sở hữu (tài sản) - Những gì bạn nợ (nợ phải trả)

Dưới đây là một số khoản được xếp vào tài sản tài chính cũng như nợ phải trả mà bạn cần lưu ý:

Tài sản tài chính 

  • Tổng số tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm (bao gồm cả quỹ khẩn cấp của bạn)
  • Tổng số tài khoản hưu trí bạn có
  • Các Tài khoản Đầu tư Khác (cổ phiếu, quyền chọn...)
  • Tổng giá trị hiện tại của bất kỳ bất động sản nào mà bạn sở hữu (bao gồm bất động sản chính, bất động sản nghỉ dưỡng hoặc đầu tư)
  • Nợ phải trả tài chính của bạn
  • Tất cả các khoản thế chấp bất động sản
  • Tổng các khoản vay của bạn (khoản vay cá nhân, khoản vay mua nhà, khoản vay mua ô tô...)
  • Tổng số dư thẻ tín dụng
  • Các hóa đơn chưa thanh toán lớn mà bạn chưa thanh toán nhưng còn nợ (như thuế tài sản, hóa đơn bệnh viện...)

KẾT LUẬN

Tài sản ròng là giá trị vô cùng quan trọng của mỗi cá nhân và đặc biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp, quốc gia. Việc theo dõi biến động của tài sản ròng là căn cứ giúp bạn lên các kế hoạch để cân bằng thu chi, ổn định và phát triển tài chính tốt hơn. Hy vọng là những chia sẻ trên của PharMarketing sẽ giúp ích cho quá trình kinh doanh của bạn. Chúc bạn thành công!

 

Để lại thông tin
PharMarketing sẽ liên hệ lại với bạn