ic-backtop

Chính sách bảo mật

Bảo mật 

PharMarketing tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi đảm bảo sẽ không bán hoặc trao đổi với bác bên thứ 3 vì mục đích thương mại.

PharMarketing chỉ cung cấp thông tin cá nhân thu thập được từ người dùng tới bên thứ 3 trong các trường hợp phải nâng cấp, cải tạo, bổ sung chức năng của website, nhằm đảm bảo người dùng có thể sử dụng website một cách hiệu quả nhất. Trong trường hợp này, PharMarketing nỗ lực cam kết các bên thứ 3 được đề cập ở trên sẽ nắm bắt và hiểu về Chính sách bảo mật này. 

Bên cạnh đó, PharMarketing có thể sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích trong phạm vi pháp luật quy định.

An toàn thông tin 

PharMarketing có biện pháp thích hợp nhất để bảo vệ mọi thông tin mà người dùng cung cấp cho website này, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho người dùng khỏi những truy cập trái phép.

PharMarketing cam kết nỗ lực ngăn chặn các truy cập trái phép trong phạm vi năng lực. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo có thể chặn hoàn toàn mọi quy cập trái phép này. Trong trường hợp phát sinh những truy cập trái phép ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc có liên quan đến truy cập trái phép đó.

PharMarketing cam kết phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc loại bỏ và ngăn chặn những nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP khi có yêu cầu.

Thu thập dữ liệu 

PharMarketing có thể thu thập một số thông tin về người dùng và phương tiện sử dụng để truy cập website này bao gồm địa chỉ IP hoặc các thông tin cá nhân người dùng chủ động chia sẻ cho website PharMarketing hoặc các thông tin mà chúng tôi có được do người dùng phản hồi email từ PharMarketing.

PharMarketing cam kết không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà người dùng không chủ động cung cấp cho chúng tôi.

Phạm vi sử dụng dữ liệu 


Các thông tin được thu thập bởi PharMarketing sẽ được sử dụng nhằm mục đích đảm bảo người dùng có thể sử dụng website này một cách hiệu quả nhất, đảm bảo người dùng nhận được các nội dung phù hợp nhất, tối ưu dịch vụ hỗ trợ khi có yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của PharMarketing.

Cụ thể: 

  • Hỗ trợ người dùng.
  • Giải đáp các thắc mắc của người dùng. 
  • Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến website.
  • Gửi các bản tin, thông tin sự kiện, giải pháp marketing, sản phẩm mới.
  • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của người dùng nhằm cải thiện chất lượng website.
  • Quản lý, phân tích, đánh giá các số liệu có liên quan đến hoạt động website.

Chính sách Cookies

PharMarketing có sử dụng Cookies - Công nghệ lưu trữ thông tin của người dùng trên máy tính trong quá trình truy cập internet. Chúng tôi sử dụng công nghệ này với mục đích mang lại trải nghiệm thuận tiện hơi cho người dùng trong quá trình truy cập PharMarketing. 

Trong trường hợp muốn tắt hoặc nhận những cảnh báo về Cookies, người dùng có thể thay đổi bằng phần cài đặt trên trình duyệt Internet.

Lưu ý, chính sách bảo mật & quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web khác được liên kết đến website này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật & quyền riêng tư tại bất cứ thời điểm nào cần thiết. Bản thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được cập nhật trên website này.