backtop

Cắt giảm gần 300 nhân sự, doanh thu cuối năm tụt dốc - Điều gì đang xảy ra với Dược Nam Hà?

15:53- 27/05/2024

Trong năm 2023, lợi nhuận ròng của Dược Nam Hà giảm đến 53,6%, chỉ còn gần 40 tỷ đồng; nguồn nhân lực là 629 người, giảm 268 người so với cùng kỳ năm 2022.

1. Dược Nam Hà bất ngờ sụt giảm doanh số nghiêm trọng 

Doanh thu của công ty

Mới đây nhất, Công ty CP Dược phẩm Nam Hà đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023, trong đó ghi nhận mức doanh thu thuần 991 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số liệu cùng kỳ năm 2022. Sau khi khấu trừ giá vốn, lãi gộp của công ty sụt giảm 10,4%, còn 360,3 tỷ đồng.

Về doanh thu tài chính, Dược Nam Hà cho biết đạt 5,7 tỷ đồng, gần như ngang bằng với cùng thời điểm năm 2022. Trong khi đó, lãi vay tăng dẫn đến chi phí tài chính của công ty tăng 9,1%, tức 31,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng lần lượt tăng, đạt mức 126,7 tỷ đồng và 160 tỷ đồng. 

Sau khi trừ các khoản thuế và phụ phí, lãi ròng của Dược Nam Hà ghi nhận ở mức gần 40 tỷ đồng, giảm 53,6% so với năm 2022. 

Tổng tài sản của công ty 

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty CP Dược phẩm Nam Hà đạt 913,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng tiền mặt là 99,5 tỷ đồng và một số khoản tiền gửi có kỳ hạn giá trị 15 tỷ đồng để đảm bảo cho các khoản vay.

Cũng trong thời điểm này, giá trị hàng tồn kho của công ty giảm tới 40%, còn 193,2 tỷ đồng. Các khoản thu ngắn hạn tăng 18,6%, lên 267,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng là 221,6 tỷ đồng, cho thấy tình trạng bị chiếm dụng vốn tăng so với năm 2022.

Ở phía đối ứng, Dược Nam Hà ghi nhận mức nợ phải trả là 542,3 tỷ đồng, với khoản nợ vay tài chính 303,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 371,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,5% so với đầu năm. Trong đó, 159,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Cổ đông và các công ty con

Công ty CP Dược Nam Hà có 4 cổ đông lớn chiếm, chiếm 77,83% vốn doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H; ông Nguyễn Hồ Nam; bà Phạm Thị Hạnh; ông Nguyễn Việt Phương. Mặc dù tỷ lệ sở hữu cụ thể của từng cổ đông không được tiết lộ nhưng báo cáo thường niên năm 2023 cho thấy Dược Nam Hà có một cổ đông tổ chức lớn chiếm 35% vốn, tương đương 1,82 triệu cổ phần.

Ngoài ra, Dược phẩm Nam Hà sở hữu hai công ty con là Công ty TNHH Dược liệu xanh Nam Hà và Công ty TNHH Dược liệu Nam Hà Điện Biên. Tuy nhiên, Dược liệu Nam Hà Điện Biên đã được công bố giải thể vào ngày 10/5/2024 do hoạt động kém hiệu quả. Quá trình hoàn tất giải thể sẽ diễn ra trước ngày 31/12/2024.

2. Điều gì đang xảy ra với Dược Nam Hà khiến lợi nhuận công ty liên tục giảm 

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm kết quả kinh doanh của Dược Nam Hà năm 2023 là tác động từ các yếu tố bên ngoài như giá nguyên liệu hóa chất tăng, nguồn cung ngày càng khan hiếm, hoạt động giao thương bị hạn chế, các chính sách cấm vận, hay hệ quả căng thẳng từ cuộc chiến tranh giữa Nga - Ukraine khiến nhiều quốc gia mua dự trữ nhiều nguyên liệu dược. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước, đặc biệt với các sản phẩm thuốc generic, cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023.

Ngoài ra, còn các yếu tố khác cũng góp phần làm giảm lợi nhuận của công ty. Trong số đó, giảm thu nhập của người dân đã làm suy giảm sức mua và ảnh hưởng mạnh mẽ đến doanh số bán hàng trên kênh OTC. Sự khan hiếm nguồn nhân lực có chất lượng và kinh nghiệm cũng là một vấn đề, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty, cũng như phải đối mặt với sự cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Thảo Vũ - Pharmarketing

Nguồn: Cafef
Để lại thông tin
PharMarketing sẽ liên hệ lại với bạn